Cenník vybraných stomatologických zákrokov

 

Vyšetrenie, prevencia Priama platba Príplatok k ZP
Komplexné vstupné vyšetrenie 60,00 € 60,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 30,00 €  0,00 €
Malý rőntgen (RTG) 10,00 € 10,00 €
Veľký rőntgen / 3D RTG, CT 25,00 / 75,00 € 25,00 / 75,00 €
Výplne
Aplikácia kofferdamu 10,00 € 10,00 €
Provizórna výplň BIODENTINE/MTA 50,00 € 50,00 €
Vyplň kompozitná od 85,00 € od 65,00 €
Výplň skloionomérna od 60,00 € od 50,00 €
Výplň kompomér – farebná od 60,00 € od 50,00 €
Endodoncia
Paliatívne endodontické ošetrenie s dostavbou 130,00 € 100,00 €
Endodontické ošetrenie zuba od 170,00€ od 130,00 €
Zavedenie FRC čapu 60,00 € 50,00 €
Chirurgia
Anestézia 10,00 € 10,00 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 40,00 € 35,00 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa od 70,00 € od 60,00 €
Chirurgická extrakcia zuba 150,00 € 150,00 €
Protetika
Kompozitná inlay/onlay/overlay 300,00 € 300,00 €
Kompozitná fazeta 200,00 € 200,00 €
Zubný implantát DIO – celková cena za 1 zub 1450,00 € 1450,00 €
E.max keramická korunka 400,00 € 400,00 €
Zirkonová korunka 500,00 € 500,00 €
Celková snímateľná náhrada 600,00 € 450,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada 650,00 € 500,00 €
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Komplexná dentálna hygiena 90,00 € 75,00 €
Dentálna hygiena a inštruktáž do 15 rokov 75,00 € 60,00 €
Bielenie zubov komplet Pure Whitening® 400,00 €  400,00 €

Kompletný cenník je k dispozícii v ambulanciách I Love Dent. Pre poistencov zdravotných poisťovní Union, Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku, platí cenník so spoluúčasťou poisťovne – (viď príplatok k ZP).

Radi by sme Vás informovali, že prijímame pacientov na jednorázové chirurgické ošetrenia, zavolajte a objednajte sa.

Pred prvým vstupným vyšetrením vám odporúčame stiahnuť a vyplniť dotazník anamnézy. Ak je to možné, vyplnený a vytlačený dotazník si prineste na prvú vstupnú návštevu.