Náš Tím

Tím skúsených odborníkov s niekoľkoročnou praxou

MDDr. Peter Schnierer

Zubný lekár. Je absolventom štúdia zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.      Od roku 2011 pôsobil ako samostatne pracujúci lekár v súkromnej zubnej ambulancii v Bratislave. V roku 2013 otvoril stomatologické centrum I LOVE DENT v Žiline. Pravidelne navštevuje školenia, odborné kurzy na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zaujíma sa o nové technológie a trendy v stomatológii. Za všetko hovorí množstvo spokojných pacientov.


marek_kasman

MDDr. Marek Kasman

Zubný lekár. V roku 2016 doplnil tím I Love Dent ako vysoko špecializovaný zubný lekár. Študoval na Univerzite Palackého v Olomouci. Už počas štúdia absolvoval niekoľko odborných školení a stáží.  Pravidelne sa vzdeláva a získava nové informácie o vývoji a trendoch v  zubnom lekárstve.


MDDr. Filip Planeta

Zubný lekár. Štúdium absolvoval na Jesseniovej Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Martine. Stomatologickej praxi sa venoval už počas štúdia, a to na zubných klinikách lekárskych fakúlt v Prahe, Brne a Olomouci a taktiež aj u súkromných stomatológov. Stal sa víťazom medzinárodnej súťaže GC Europe Essentia Academic Excellence Contest. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov, odborných školení a aktívne prednáša.


Bc. Jaroslava Palkovičová

Dentálna hygienička. Dentálnu hygienu vyštudovala na Fakulte zdravotníckych odborov na Prešovskej Univerzite. V odbore dentálna hygiena má prax viac ako 5 rokov a naďalej sa vzdeláva. Jej práca v I Love Dent je precízna s veľmi dobrými výsledkami.


Monika Masood

Zdravotná sestra, Dentálna hygienička. Má vyše 12 ročnú prax v obore. Špecializáciu v odbore zdravotná sestra a neskôr aj dentálna radiológia nadobudla v Londýne, kde profesijne pôsobila 7 rokov.  V I Love Dent pôsobí od jej založenia. Neustále sa vzdeláva, momentálne zvyšuje svoju kvalifikáciu štúdiom dentálnej hygieny na Univerzite v Prešove.


Gabriela Andelová

Zdravotná sestra, Zubný technik. Odborné vzdelanie získala štúdiom špecializácie zubný technik. Po niekoľkoročných štúdiách a najmä skúsenostiach v stomatológii sa rozhodla pre práca zubnej sestry, ktorá ju napĺňa a veľmi zaujíma. V tíme I Love Dent pôsobí od roku 2014. Naďalej pokračuje vo zvyšovaní svojej odbornosti a praxe.