Náš Tím

Tím skúsených odborníkov s niekoľkoročnou praxou

MDDr. Peter Schnierer

Zubný lekár. Je absolventom štúdia zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.      Od roku 2011 pôsobil ako samostatne pracujúci lekár v súkromnej zubnej ambulancii v Bratislave. V roku 2013 otvoril stomatologické centrum I LOVE DENT v Žiline. Pravidelne navštevuje školenia, odborné kurzy na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zaujíma sa o nové technológie a trendy v stomatológii. Za všetko hovorí množstvo spokojných pacientov.


MDDr. Filip Planeta

Zubný lekár. Štúdium absolvoval na Jesseniovej Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Martine. Stomatologickej praxi sa venoval už počas štúdia, a to na zubných klinikách lekárskych fakúlt v Prahe, Brne a Olomouci a taktiež aj u súkromných stomatológov. Stal sa víťazom medzinárodnej súťaže GC Europe Essentia Academic Excellence Contest. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov, odborných školení a aktívne prednáša.


MDDr. Juraj Pozorčiak

Zubný lekár. Štúdoval na Lekárskej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Popri štúdiu absolvoval praktické stáže v Žiline a Martine. Neustále sa vzdeláva a sleduje najnovšie poznatky v obore.


Monika Masood

Dentálna hygienička. Má vyše 12 ročnú prax v obore. Špecializáciu v odbore zdravotná sestra a neskôr aj dentálna radiológia nadobudla v Londýne, kde profesijne pôsobila 7 rokov.  V I Love Dent pôsobí od jej založenia. Neustále sa vzdeláva, momentálne navyšuje svoju kvalifikáciu štúdiom dentálnej hygieny na Univerzite v Prešove.


Bc. Jaroslava Palkovičová

Dentálna hygienička. Dentálnu hygienu vyštudovala na Fakulte zdravotníckych odborov na Prešovskej Univerzite. V odbore dentálna hygiena má prax viac ako 5 rokov a naďalej sa vzdeláva. Jej práca v I Love Dent je precízna s veľmi dobrými výsledkami.


Martina Škrovinová

Zdravotná sestra


Diana Bundzíková

Zdravotná sestra


Zuzana Opálková

Zdravotná sestra