Cenník vybraných stomatologických zákrokov

 

Vyšetrenie, prevencia Priama platba Príplatok k ZP
Komplexné vstupné vyšetrenie 60,00 € 60,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 30,00 € 30,00 €
RTG snímka intraorálna 10,00 € 10,00 €
Ošetrenie mimo ordinačných hodín 100,00 € 100,00 €
Výplne
Aplikácia kofferdamu 10,00 € 10,00 €
Provizórna výplň 30,00 € 30,00 €
Vyplň kompozitná od 55,00 € od 40,00 €
Výplň skloionomérna od 40,00 € od 30,00 €
Výplň kompomér – farebná 30,00 € 30,00 €
Endodoncia
Paliatívne endodontické ošetrenie 70,00 € 60,00 €
Endodontické ošetrenie zuba od 100,00€ od 80,00 €
Zavedenie FRC čapu do koreňového kanála 50,00 € 50,00 €
Chirurgia
Anestézia 10,00 € 10,00 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 20,00 € 20,00 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa od 50,00 € od 50,00 €
Chirurgická extrakcia zuba 120,00 € 120,00 €
Protetika
CEREC inlay/onlay/overlay 300,00 € 300,00 €
CEREC korunka 350,00 € 350,00 €
Kovokeramická korunka 250,00 € 250,00 €
E.max keramická korunka od 300,00 € od 300,00 €
Zirkonová korunka od 320,00 € od 320,00 €
Celková snímateľná náhrada 350,00 € 350,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada 400,00 € 400,00 €
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Komplexná dentálna hygiena 65,00 € 65,00 €
Dentálna hygiena pre deti do 15 rokov 45,00 € 45,00 €
Bielenie zubov komplet Pure Whitening® 330,00 €  330,00 €

Kompletný cenník je k dispozícii v ambulanciách I Love Dent. Pre poistencov zdravotných poisťovní Union, Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku, platí cenník so spoluúčasťou poisťovne – (viď príplatok k ZP).

Radi by sme Vás informovali, že PRIJÍMAME nových pacientov. Objednávky na tel. 0915 252 022. Možné sú aj jednorázové objednávky na chirurgické ošetrenia, dentálnu hygienu a jednodňovú stomatológiu systémom CEREC.

Príplatok COVID-19:zvýšené hygienické opatrenia nad rámec 25,00 €