Cenník vybraných stomatologických zákrokov

 

Vyšetrenie, prevencia Priama platba Príplatok k ZP
Komplexné vstupné vyšetrenie 55,00 € 55,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 30,00 € 0,00 €
RTG snímka intraorálna 10,00 € 10,00 €
Ošetrenie mimo ordinačných hodín 100,00 € 100,00 €
Výplne
Aplikovanie kofferdamu 10,00 € 10,00 €
Provizórna výplň 30,00 € 25,00 €
Vyplň kompozitná od 45,00 € od 35,00 €
Výplň skloionomérna 30,00 € 25,00 €
Výplň kompomér – farebná 25,00 € 25,00 €
Endodoncia
Paliatívne endodontické ošetrenie 50,00 € 45,00 €
Endodontické ošetrenie zuba od 80,00 € od 60,00 €
Zavedenie FRC čapu do koreňového kanála 50,00 € 50,00 €
Chirurgia
Anestézia injekčná 10,00 € 10,00 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 25,00 € 20,00 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa od 45,00 € od 40,00 €
Chirurgická extrakcia zuba 100,00 € 100,00 €
Protetika
CEREC inlay/onlay/overlay 200,00 € 200,00 €
CEREC korunka 300,00 € 300,00 €
Kovokeramická korunka 250,00 € 250,00 €
E.max keramika 280,00 € 280,00 €
Zirkonová korunka 300,00 € 300,00 €
Celková snímateľná náhrada od 300,00 € od 300,00 €
Snímateľná/totálna náhrada od 300,00 € od 300,00 €
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Komplexná dentálna hygiena 55,00 € 55,00 €
Dentálna hygiena pre deti do 15 rokov 35,00 € 35,00 €
 Bielenie zubov kombinované Pure Whitening® 300,00 €  300,00 €

Kompletný cenník je k dispozícii u nás v I Love Dent. Pre poistencov zdravotných poisťovní Union, Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku platí cenník so spoluúčasťou poisťovne – (viď príplatok k ZP).

Radi by sme Vás informovali, že PRIJÍMAME nových pacientov. Objednávky na tel. 0915 252 022. Možné sú aj jednorázové objednávky na chirurgické ošetrenia, dentálnu hygienu a jednodňovú stomatológiu systémom CEREC.