Cenník vybraných stomatologických zákrokov

Vyšetrenie, prevencia Priama platba Príplatok k ZP
Vstupné vyšetrenie 55,00 € 35,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka 20,00 € 0,00 €
RTG snímka intraorálna 10,00 € 8,00 €
Ošetrenie mimo ordinačných hodín 100,00 € 100,00 €
Výplne
Aplikovanie kofferdamu 10,00 € 10,00 €
Provizórne ošetrenie/výplň 30,00 € 25,00 €
Vyplň kompozit od 45,00 € od 35,00 €
Výplň skloionomér od 25,00 € 20,00 €
Výplň kompomér – farebná 25,00 € 25,00 €
Endodoncia
Paliatívne endodontické ošetrenie 45,00 € 35,00 €
Endodontické ošetrenie zuba od 70,00 € od 50,00 €
Zavedenie FRC čapu do koreňového kanála od 50,00 € od 40,00 €
Chirurgia
Anestézia od 10,00 € od 5,00 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 15,00 € 15,00 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa od 35,00 € od 35,00 €
Chirurgická extrakcia zuba od 90,00 € od 90,00 €
Protetika
CEREC onlay/inlay 175,00 € 175,00 €
CEREC korunka 300,00 € 300,00 €
Kovokeramická korunka 220,00 € 220,00 €
E.max keramika 250,00 € 250,00 €
Zirkonová korunka 280,00 € 280,00 €
Celková snímateľná náhrada od 300,00 € od 300,00 €
Snímateľná/totálna náhrada od 300,00 € od 300,00 €
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Dentálna hygiena od 50,00 € od 50,00 €
Dentálna hygiena pre deti do 15 rokov 30,00 € 30,00 €
Bielenie kombinované Pure Whitening® 300,00 € 300,00 €
Dlaha Bruxizmus 60,00 € 60,00 €

Kompletný cenník nájdete v priestoroch čakárne. Pre poistencov zdravotných poisťovní Union, Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku v predchádzajúcom kalendárnom roku platí cenník so spoluúčasťou poisťovne – (viď príplatok k ZP).

Radi by sme informovali, že nových pacientov na poisťovne momentálne neprijímame. Možné sú objednávky na jednorazové chirurgické ošetrenia, dentálnu hygienu a jednodňovú stomatológiu systémom CEREC.