MDDr. Peter Schnierer

MDDr. Peter Schnierer

Zubný lekár. Je absolventom štúdia zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.      Od roku 2011 pôsobil ako samostatne pracujúci lekár v súkromnej zubnej ambulancii v Bratislave. V roku 2013 otvoril stomatologické centrum I LOVE DENT v Žiline. Pravidelne navštevuje školenia, odborné kurzy na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zaujíma sa o nové technológie a trendy v stomatológii. Za všetko hovorí množstvo spokojných pacientov.