MDDr. Alexandra Brigantová

MDDr. Alexandra Brigantová

Zubná lekárka. Štúdium absolvovala na Lekárskej Fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Stomatologickej praxi sa venovala už počas štúdia, a to na zubných klinikách lekárskych fakúlt v Prahe, Brne a Olomouci a taktiež aj u súkromných stomatológov. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov, odborných školení a aktívne prednáša.