MDDr. Filip Planeta

MDDr. Filip Planeta

Zubný lekár. Štúdium absolvoval na Jesseniovej Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Martine. Stomatologickej praxi sa venoval už počas štúdia, a to na zubných klinikách lekárskych fakúlt v Prahe, Brne a Olomouci a taktiež aj u súkromných stomatológov. Stal sa víťazom medzinárodnej súťaže GC Europe Essentia Academic Excellence Contest. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov, odborných školení a aktívne prednáša.