MDDr. Marek Kasman

MDDr. Marek Kasman

Zubný lekár. V roku 2016 doplnil tím I Love Dent ako vysoko špecializovaný zubný lekár. Študoval na Univerzite Palackého v Olomouci. Už počas štúdia absolvoval niekoľko odborných školení a stáží.  Pravidelne sa vzdeláva a získava nové informácie o vývoji a trendoch v  zubnom lekárstve.